Pravni podaci

ZAGREBAČKA STVARNOST d.o.o.
Kruge 23/a, HR-10000 Zagreb
OIB: 54812625705
IBAN : HR1523900011100380211 kod Hrvatska poštanska banka d.d.

OIB: 54812625705
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
Matični broj: 080330144
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti.
Članovi uprave: Sandra Belčić, Miroslav Belčić