Moji osobni podaci

Politika privatnosti

Izjava o zaštiti osobnih podataka društva Zagrebačka stvarnost d.o.o.


Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka društva sa ograničenom odgovornošću Zagrebačka stvarnost d.o.o., Kruge 23/a, Zagreb, 10000, OIB:54812625705, utemeljena je na Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine (dalje u tekstu: „Opća uredba“). Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka se primjenjuje i obvezujuća je od dana od 25. svibnja 2018. godine i objavljuje se na web stranici Zagrebačke stvarnosti. Ova izjava o zaštiti osobnih podataka može se izmijeniti i/ili dopuniti s vremena na vrijeme te je primjenjiva i obvezujuća sa svim takvim naknadnim izmjenama i dopunama. Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka je posljednji put ažurirana dana 03.09.2021.

  1. Tko smo mi i kontakt podaci

Društvo s ograničenom odgovornošću Zagrebačka stvarnost d.o.o., Kruge 23/a, Zagreb, 10000, OIB:54812625705 (dalje u tekstu „Zagrebačka stvarnost ili „mi“) obrađuje Vaše osobne podatke odnosno osobne podatke naših kupaca, korisnika naše web stranice, suradnika (dalje u tekstu: „korisnik“ ili „Vi“ ili „ispitanik“) u niže navedene svrhe. Kontakt podaci našeg službenika za zaštitu osobnih podataka su: Elektronička pošta: info@zagrebacka-stvarnost,  Adresa: Kruge 23/a 100000 Zagreb, kontaktiranja Zagrebačke stvarnosti radi pružanja određenih informacija, Zagrebačka stvarnost će Vam odgovoriti istim kanalom komunikacije ili ako je moguće putem kanala komunikacije koji ste izričito zatražili.

  1. Što su osobni podaci

Opća uredba definira „osobne podatke” kao sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, prezime, identifikacijski broj (npr. OIB), podaci o lokaciji, mrežni identifikator (npr. IP adresa) ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

  1. Obrada osobnih podataka i svrhe u koje ih obrađujemo

Zagrebačka stvarnost d.o.o. razumiju da Vam je Vaša privatnost bitna. Poštujemo Vašu privatnost i štitimo Vaše osobne podatke. Vaše osobne podatke obrađujemo sukladno Općoj uredbi temeljem niže navedenih pravnih osnova:
Vaše privole – primjenjuje se u slučajevima kada Vi odobrite (date privolu) da obrađujemo Vaše osobne podatke u za to predviđene svrhe, primjerice: kada odobrite da mi i naši poslovni partneri na Vašem uređaju postavimo i naredno čitamo kolačiće i druge slične tehnologije te da Vam temeljem njih pružamo zanimljiv personalizirani marketinški sadržaj.

Ispunjenje ugovora – primjenjuje se u slučajevima kada nam Vi pružite Vaše osobne podatke nužne radi poduzimanja radnji prije sklapanja ugovora, ispunjenja ugovora / pružanja naše usluge, primjerice: kada izvršite narudžbu ili rezervaciju nekog našeg proizvoda, a sve kako bi Vam mogli dostaviti navedeni proizvod ili kako bi Vam rezervirani proizvod mogli sačuvati do preuzimanja. Legitimnog interesa društva Zagrebačka stvarnost. – primjenjuje se u slučajevima kada Vaše osobne podatke obrađujemo radi ostvarenja naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika, primjerice: unaprjeđenja naše web stranice; unaprjeđenja naših proizvoda i usluga; sprječavanja zloupotrebe naših usluga; sprječavanja prevare; osiguranja naših alata/instrumenata/uređaja/sustava. Radi poštivanja pravnih obveza društva Zagrebačka stvarnost d.o.o. – primjenjuje se na obradu Vaših osobnih podatke radi ispunjavanja naših zakonskih obveza ili zahtjeva, primjerice: prilikom/nakon kupnje naših proizvoda ili pružanja naših usluga moramo prikupiti i zadržati neke Vaše osobne podatke kako bi bili usklađeni s važećim zakonskim (poreznim, računovodstvenim i drugim) propisima; zbog odgovora na zahtjeve nadležnih tijela i/ili vođenja sudskih, upravnih i sličnih postupaka.
U pojedinim situacijama bez nekih Vaših osobnih podatka, nećemo Vam biti u mogućnosti pružiti određene usluge, proizvode i/ili pogodnosti.
Obrada Vaših osobnih podataka u svrhu pružanja online personaliziranog marketinga Mi i naši partneri (za više podataka o našim partnerima vidi niže pod „Naši poslovni partneri“) obrađujemo Vaše osobne podatke temeljem Vaše privole koju prilikom posjete naše web stranici www.zagrebacka-stvarnost.hr dajete klikom na „Prihvaćam kolačiće“, a kojom prihvaćate da postavimo kolačiće/druge slične tehnologije na Vaš uređaj i vršimo naredna čitanja kolačića i drugih sličnih tehnologija radi pružanja online personaliziranog marketinga i ciljanog oglašavanja prilagođenog upravo Vašim interesima. Osobni podaci prikupljeni putem kolačića i sličnih tehnologija su: IP adresa, povijest pretraživanja stranice Zagrebačka stvarnost i drugih web stranica te identifikacija kroz druge mrežne stranice, povijest kupnji, oglas (banner) sa kojeg je korisnik klikom stigao na stranice Zagrebačke stvarnost, oglas (banner) stranica na kojoj se banner nalazio sa kojeg je korisnik klikom stigao na stranice Zagrebačke stvarnosti, koja ključna riječ ili kontekst ili vrsta sadržaja je pokrenula prikazivanje oglasa sa kojeg je korisnik klikom stigao na stranice Zagrebačke stvarnost, stranice s kojih je osoba pristupila na stranicu Zagrebačke stvarnosti. Vaše osobne podatke prikupljene na ovaj način dijelimo s našim poslovnim partnerima. Kako bi Vam pružili interesantan i zanimljiv sadržaj personaliziranog online marketinga. Zagrebačka stvarnost putem kolačića poslužuju i marketinške oglase trećih strana na internet stranici www.zagrebacka-stvarnost.hr. Privolu možete povući u svako doba. Za više o povlačenju privola pogledajte niže pod poglavljem „Upravljanje privolama“.

Obrada Vaših osobnih podataka koje ste svjesno unijeli radi Vaše prilagodbe naše web stranice Zagrebačka stvarnost temeljem kolačića može zapamtiti Vaše postavke koje ste vi unijeli (Vaša privola) na stranicama Zagrebačka stvarnost kako bi prilagodili naše stranice Vašim zahtjevima. Podaci prikupljeni ovim putem mogu biti i osobni podatci. Osobni podaci koji su prikupljeni ovim putem jesu: Vaše postavke i Vaše preferencije određene preglednikom, podaci o pregledniku. Privolu možete povući u svako doba. Za više o povlačenju privola pogledajte niže pod poglavljem „Upravljanje privolama“.

Obrada Vaših osobnih podataka u svrhu pružanja informacija U svrhu pružanja informacija nakon što nas kontaktirate Zagrebačka stvarnost obrađuju Vaše osobne podatke temeljem svog legitimnog interesa, obveze ispunjenja ugovora ili temeljem Vaše privole, kako je primjenjivo. Osobni podaci koji se obrađuju prilikom pružanja informacija su u pravilu: ime, prezime, broj mobitela, email, adresa, grad i poštanski broj, datum i fotografija računa, podaci o plaćanju, podaci o kupljenom proizvodu i drugi.

Obrada Vaših osobnih podataka u svrhu rješavanja reklamacija Zagrebačka stvarnost obrađuje Vaše osobne podatke koje je prikupio od Vas prilikom ispunjenja svoje ugovorne obveze te ih može obrađivati i u drugu svrhu povezanu s ispunjenjem svoje ugovorne obveze, odnosno u svrhu rješavanja reklamacije. Zagrebačka stvarnos može obrađivati i Vaše osobne podatke u svrhu rješavanja reklamacije temeljem Vaše privole ili temeljem svog legitimnog interesa. Osobni podaci koji se prikupljaju prilikom rješavanja Vaše reklamacije su: ime, prezime, adresa, broj mobitela, email, podaci o plaćanju.

  1. Dijeljenje Vaših osobnih podataka

U određenim slučajevima Vaše osobne podatke dijelimo s osobama od našeg povjerenja. Vaše osobne podatke možemo podijeliti s drugim stranama (dalje u tekstu: „izvršitelji obrade“) koje će nam pružiti određene usluge te će prilikom toga morati obraditi Vaše osobne podatke. U određenim slučajevima podatci se prenose u Sjedinjene Američke Države i Švicarsku Konfederaciju te druge države. Takvi prenosi odvijaju se sukladno načelima i zahtjevima Opće uredbe, u tim slučajevima koristimo one izvršitelje obrade koji osiguravaju primjerenu razinu zaštite za takav prijenos.
Kategorije izvršitelja obrade su: računovodstveni servisi; IT servisi; marketinški partneri koji korisnicima pružaju marketinški sadržaj u naše ime ili nam pomažu prilikom obrade marketinškog sadržaja, primjerice:
-Google (koristimo Google-ove programe koji nam pomažu u obradi marketinškog sadržaja i pružanju marketinških usluga https://policies.google.com/privacy?hl=en)
- Facebook (koristimo Facebook-ove programe koji nam pomažu u obradi marketinškog sadržaja i pružanju marketinških usluga https://www.facebook.com/policy.php)
-Pružatelji platnih i drugih financijskih usluga (primjerice banke, leasing društva, osiguravajuća društva);
-prijevoznici koji u naše ime dostavljaju naručene proizvode (pošta i društva za usluge dostave);
-pružatelji usluga čuvanja i osiguranja osoba, prostora i imovine;
-pružatelji usluga pravnog savjetovanja.
Vaše osobne podatke možemo prenijeti i/ili otkriti trećim stranama u određenim slučajevima, odnosno:
-kada je to potrebno radi ispunjavanja neke naše pravne obveze, a osobito ako je to potrebno radi ispunjavanja zakonskih obveza prema javnim tijelima ili je potrebno radi ispunjavanja naloga javnih tijela (FINA, porezna uprava, sudovi, policija i drugi);
-kada je to potrebno u slučaju potencijalne i/ili stvarne prodaje dijela našeg poslovanja ili naše imovine. Vaše osobne podatke možemo prenijeti i/ili otkriti našim poslovnim partnerima:
marketinškim partnerima s kojima surađujemo, a koji na našim web stranicama pružaju svoje marketinške oglase:
- Google (koristimo primjerice i Google Ads i Google Ad Manager te druge programe) i njegovi partneri. Za više o tome kako Google brine o zaštiti Vaših osobnih podataka vidi https://policies.google.com/privacy?hl=en;
- Facebook i njegovi partneri. Za više o tome kako Facebook brine o zaštiti Vaših osobnih podataka vidi https://www.facebook.com/policy.php;
te drugi naši marketinški partneri; društvenim mrežama i drugim web stranicama u slučajevima kada putem njih pristupate na naše stranice; našim pravnim savjetnicima radi obrane i ostvarenja naših pravnih zahtjeva.

  1. Upravljanje privolama i suglasnostima za obradu osobnih podataka

Dane privole za korištenje Vaših osobnih podataka možete opozvati u bilo kojem trenutku jednako lako kako ste ih i dali. Nakon što povučete privolu, istu možete ponovno dati. Povlačenje privole možete izvršiti i tako da nam se obratite putem elektroničke pošte: zagrebacka-stvarnost.hr ili putem pošte na adresu: Zagrebačka stvarnost, Kruge 23/a, 10000 Zagreb. Ako opozovete dane privole, Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u svrhu u koju ste Vašu privolu dali, osim ako ne postoji neka druga prava osnova za daljnju obradu Vaših osobnih podataka u tu ili neku drugu svrhu, no to može rezultirati nemogućnošću korištenja nekim dodatnim pogodnostima koje su vezane uz dane privole. Povlačenje Vaše privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na toj privoli prije nego što je privola povučena. Privola u svrhu pružanja online personaliziranog marketinga Zagrebačka stvarnost koriste određene kolačiće (engl. cookies) u marketinške svrhe kako je navedeno u poglavljima „Obrada Vaših osobnih podataka u svrhu pružanja online personaliziranog marketinga“ i „Kolačići“, te zbog toga Vas, prije nego li takve kolačiće postavimo na Vaš uređaj, tražimo privolu za korištenje kolačića u navedenu svrhu. Privola za korištenje kolačića u navedenu svrhu daje se na način da se prilikom posjeta web stranici www.zagrebačka-stvarnost.hr, pojavi „Obavijest o kolačićima“ te se na njoj kliknete na oznaku "Prihvaćam kolačiće". Ako korisnik web stranice www.zagrebacka-stvarnost ne želi dati prethodno opisanu privolu, kada se pojavi „Obavijest za kolačiće“ treba kliknuti na oznaku "Odbijam". Naknadno se privola može dati ili povući u bilo kojem trenutku na jednako lagan način na koji se i prvi put dala ili odbila, odnosno na način da korisnik klikne u donjem desnom kutu na oznaku "Kolačići" te zatim klikne na „Prihvaćam kolačiće“ ili "Odbijam". U slučaju povlačenja privole Zaštitne Folije će prestati pristupati i čitati kolačiće. Kolačići će se nakon njihovog isteka sami obrisati ili ih korisnik može sam obrisati koristeći postavke svog internet preglednika. Vaša privola ili odbijanje Vaše privole za kolačiće bit će pohranjena kao nužni kolačić na Vašem internet pregledniku. Kako bi Vas podsjetili da ste nam dali opisanu privolu moguće je da će Vam se s vremena na vrijeme prilikom posjeta našim web stranicama ponovno pojaviti „Obavijest o kolačićima“. Privole dane za obradu Vaših osobnih podataka u druge svrhe; u svrhu pružanja informacija (Vaš upit); te i sve druge privole; možete povući slanjem emaila na info@zagrebacka-stvarnost.hr  ili putem pošte na adresu: Zagrebačka stvarnost, Kruge 23/a, 10000 Zagreb.

  1. Pohrana i čuvanje Vaših osobnih podataka te prava korisnika

Vaše osobne podatke čuvamo u našim evidencijama i evidencijama naših poslovnih partnera (primjerice koristimo cloud usluge naših poslovnih partnera, npr. društva Microsoft) koje su zaštićene odgovarajućom programskom zaštitom i odgovarajućim zaštitnim pristupnim mjerama. Vaši osobni podatci mogu se prenijeti i pohraniti na odredištu izvan Europskog ekonomskog područja ("EGP"), uključivo Sjedinjene Američke Države i Švicarska Konfederacija. Također, Vaše osobne podatke može obraditi i osoblje koje djeluje izvan EGP-a koje radi za nas ili za jednog od naših pružatelja usluga. Kada Zaštitne Folije prenose osobne podatke izvan EGP-a, to će biti učinjeno na siguran i zakonit način, uz primjerenu razinu zaštite za takav prijenos, sukladno načelima i zahtjevima Opće uredbe.

Vaše osobne podatke čuvamo za vrijeme koje je potrebno radi ostvarenja svrhe radi koje su osobni podaci prikupljeni, radi ispunjenja naših zakonskih obveza ili radi zaštite naših interesa i prava. Dužina čuvanja Vaših osobnih podataka ovisi, između ostalog, od; naših zakonskih obveza u vezi s tim osobnim podacima, na primjer obveze poreznog izvještavanja; ispunjena naše ugovorne obveze prema Vama; povlačenja Vaše privole; Vašeg specifičnog zahtjeva u vezi s Vašim osobnim podatcima; naših legitimnih poslovnih interesa; naše obrane bilo kojeg pravnog zahtjeva ili ostvarenja neke naše tražbine. Svi podaci brišu se prestankom svrhe u koju su prikupljeni ili nakon perioda za koji je dana privola ili prestankom ugovornog odnosa ili nakon isteka jamstvenog roka kupljenog proizvoda, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka i/ili isteka zastarnih rokova radi obrane naših pravnih zahtjeva, osim u slučajevima kada je uloženo neko pravno sredstvo (tužba, prigovor, žalba i drugo) u vezi s nekim proizvodom ili uslugom, u tim slučajevima se Vaši osobni podaci čuvaju sve do konačnog dovršetka postupka po svim pravnim sredstvima u skladu s važećim propisima. Po proteku roka čuvanja Vaših osobnih podataka, iste ćemo izbrisati ili anonimizirati.

 

Vaša prava

Što to znači

Pravo na obaviještenost

Imate pravo primiti jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako koristimo Vaše osobne podatke te koja su Vaša prava u pogledu naše obrade Vaših osobnih podatka. Zato vam pružamo informacije iz ove Izjave o zaštiti osobnih podataka.

Pravo na pristup

Imate pravo pristupa i primanja pisanog izvješća o Vašim osobnih podatcima koje smo mi prikupili (podložno određenim ograničenjima). Iznimno, možemo naplatiti razumnu administrativnu naknadu za pružanje takvog pristupa, ali samo ako to zakon dopušta.

Pravo na ispravak

Imate pravo ispraviti svoje osobne podatke ako su netočni ili nepotpuni. Svoje osobne podatke možete ispraviti putem Vašeg korisničkog profila ili kontaktiranjem na našu email adresu info@zagrebacka-stvarnost.hr

Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

U određenim slučajevima imate pravo izbrisati svoje osobne podatke. Vaše osobne podatke možemo izbrisati ako nemamo pravne ili legitimne osnove za zadržavanje i/ili daljnju obradu Vaših osobnih podataka.

Pravo na ograničenje obrade

Znači da je naša obrada Vaših osobnih podataka ograničena, tako da podatke pohranjujemo, ali ograničavamo njihovu uporabu. Primjenjuje se u sljedećim ograničenim okolnostima utvrđenim Općom uredbom: - za razdoblje koje omogućuje Zagrebačkoj stvarnosti da provjeri točnost Vaših osobnih podataka, u slučajevima kada osporavate točnost Vaših osobnih podataka; - obrada je nezakonita, a Vi se protivite brisanju Vaših osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe; - Zagrebačkoj stvarnosti  više ne trebaju Vaši osobni podatci za potrebe obrade, ali Vam je potreban osobni podatak za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva; - prigovorili ste obradi Vaših osobnih podataka temeljenih na legitimnim interesima Zagrebačke stvarnosti, te očekujete potvrdu nadilaze li legitimni razlozi Zagrebačke stvarnosti Vaše navedene razloge na kojima temeljite svoj prigovor.

Pravo na prigovor za direktni marketing

U bilo kojem trenutku možete prigovoriti našem direktnom marketingu utemeljenom na našem legitimnom interesu ili isključiti našu izravnu marketinšku komunikaciju. Najlakši način da to učinite je klikom na oznaku "odjaviti" ili oznaku sličnog značenja u bilo kojoj e-pošti ili komunikaciji koju Vam šaljemo. U okolnostima u kojima imate pravo prigovora na profiliranje ili bilo kakvu obradu temeljenu na našim legitimnim interesima, trebate nas kontaktirati na našu email adresu: info@zagrebacka-stvarnost.hr

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo premjestiti, kopirati ili prenositi osobne podatke iz naše baze podataka u drugu. Ovo se odnosi samo na osobne podatke koje ste Vi unijeli, pri čemu se obrada temelji na ugovoru ili Vašoj privoli, a obrada se obavlja automatiziranim sredstvima. Kako biste vidjeli gdje / kada se naša obrada temelji na Vašoj privoli ili izvršenju ugovora pogledajte poglavlje „Obrada osobnih podataka i svrhe u koje ih obrađujemo“.

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu i pravo na učinkoviti pravni lijek protiv odluke nadzornog tijela

Svatko može Agenciji za zaštitu osobnih podatka (dalje u tekstu: „Agencija“) podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava: Agencija za zaštitu osobnih podataka Martićeva ulica 14 HR - 10 000 Zagreb Web: www.azop.hr

Pravo korisnika da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne ili slične učinke koji značajno utječu na korisnika.

Imate pravo prigovoriti nam na odluku koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi Vaših osobnih podataka bez posredovanja ljudskog odlučivanja (npr. odluka se stvara upotrebom naprednog softverskog programa). Vaše pravo ne vrijedi ako: (i) ste nam dali Vašu izričitu suglasnost da koristimo Vaše osobne podatke kako bismo donijeli takvu odluku; (ii) je zakonom dopušteno da donesemo takvu odluku; ili (iii) nam je potrebna automatizirana odluka kako bismo mogli sklopiti ugovor s Vama.

Ako trebate pomoć prilikom ostvarenja nekih od navedenih prava, obratite nam se putem našeg službenika za zaštitu osobnih podataka (info@zagrebacka-stvarnost.hr).

  1. Posluživanje oglasa trećih strana na internet stranici www.zastitne-folije.hr

Zagrebačka stvarnost poslužuje oglase trećih strana na internet stranici www.zagrebacka-stvarnost.hr samo nakon što posjetitelj internet stranice dozvoli korištenje marketinških kolačića. „Banneri“ za promocije koji se nalaze na zagrebacka-stvarnost.hr domeni i koji vode na internet lokacije unutar zarebacka-stvarnost.hr domene ne smatraju se oglasima trećih strana nego usmjeravanjem na vlastiti sadržaj i ne koriste nikakve osobne podatke te su fiksni sadržaj internet stranice zagrebacka-stvarnost.hr neovisan o posjetitelju.

  1. Profiliranje

Izgradnja profila sukladno Općoj uredbi znači svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od uporabe osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih s pojedincem, posebno za analizu ili predviđanje aspekata u vezi s radnim učinkom, ekonomskim stanjem, zdravljem, osobnim sklonostima, interesima, pouzdanošću, ponašanjem, lokacijom ili kretanjem tog pojedinca. Ako ste pri posjeti naše web stranice dali privolu klikom na "Prihvaćam kolačiće" radi obrade Vaših osobnih podataka u svrhu pružanja online personaliziranog marketinga, automatski ćemo obraditi podatak koje ste proizvode ranije pogledali na našoj web stranici i kombinirati ga radi stvaranja Vašeg profila. Vaš profil stvaramo u svrhu procjene Vaših interesa kako bi Vam mogli sukladno njima ponuditi odgovarajuće proizvode i usluge kao i poslati odgovarajući zanimljivi marketinški sadržaj. Zagrebačka stvarnost ne donosi odluke koje su isključivo vezane za automatiziranu obradu podataka, a koje bi utjecale na dostupnost proizvoda ili usluga te su svi proizvodi i usluge dostupni svakom korisniku. Procjena Vaših interesa služi samo u svrhu određenih ponuda koje smatramo da su Vam zanimljivije nego drugim korisnicima, ali pri tome svi korisnici imaju pristup svim ponudama.

  1. Korištenje kolačića

Vaša privatnost nam je važna stoga Vam želimo pružiti informacije o tehnologiji koju koristimo. Ovo poglavlje Izjave o zaštiti osobnih podataka objašnjava koje kolačiće i druge slične tehnologije koristimo odnosno pohranjujemo i čitamo na Vašem uređaju kada posjetite naše web stranice. Klikom na oznaku "Prihvaćam kolačiće" prihvaćate da pohranimo, pristupamo i naredno vrijeme čitamo pohranjene kolačiće i sličnu tehnologiju. Što je kolačić? Kolačić je tekstualna datoteka koja se pohranjuje u web pregledniku dok korisnik pregledava neko web mjesto sa svrhom da sadrži potrebne informacije o korisnikovom međudjelovanju sa web mjestom ili web stranicom. Web mjesto je skup web stranica vezanih uz jednu temu. Kada korisnik u budućnosti pregledava to isto web mjesto, web mjesto može "izvući" ili dohvatiti podatke koji su pohranjeni u kolačiću, kako bi bio obaviješten o prethodnoj korisnikovoj aktivnosti. Kolačići mogu sadržavati informacije o tome koje je stranice korisnik posjetio, podatke o prijavi, pa i koje je gumbe korisnik kliknuo. Kolačići za praćenje (tracking cookies) se često koriste kao način da se načine zapisi o korisnikovoj povijesti web aktivnosti. Podaci u kolačiću mogu ostati do završetka međudjelovanja sa trenutnom stranicom (kolačići sesije), satima, danima, mjesecima, čak i godinama (privremeni kolačići), ali neki podaci mogu ostati u kolačiću i trajno sve do brisanja (stalni kolačići). Kolačići se često miješaju s programima, ali oni su samo komadić podatka (tekstualna datoteka) i sami ne mogu ništa, ne mogu sadržavati viruse niti instalirati maliciozni softver na uređaju korisnika.

Što su kolačići prve strane? Kolačići prve strane dolaze s web mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web mjestu.

Što su kolačići treće strane? Kolačići treće strane dolaze s web mjesta (domena) različitih od one koju trenutno gledate. Kolačići trećih strana su učestalo reklame drugih web mjesta (kao što su skočne ili druge reklame) koje vidite na Vašem ekranu prilikom pregleda našeg web mjesta. Kolačići treće strane mogu omogućavati web mjestima da prate Vaše korištenje i pregledavanje drugih web stranica. Koje slične tehnologije koristimo? Naša web stranica koristi web pratilice (web beacons, poznati i kao “pixel tags”) i dodatke za društvene mreže (social plugins). Slične tehnologije koristimo kao zbirni naziv za sitne grafike s jedinstvenim identifikatorom, koje imaju slične funkcije kao i kolačići. Slične tehnologije su nenametljive i ugrađene u web stranice. Koristimo ih za nadzor nad kretanjem korisnika između naših stranica i između drugih web stranica ili za nadzor nad zaprimanjem poruka putem emaila te nam omogućuju saznanje kada i s kojeg mjesta (razina države/grada) te koja su računala pristupila određenim web stranicama. Kako Zagrebačka stvarnost koristi kolačiće i slične tehnologije? Kolačiće i slične tehnologije koristimo kako bi Vas identificirali, procijenili Vaše interese, zapamtili Vaše postavke te kako bismo znali na koji način pretražujete naše web stranice. Također, kolačiće koristimo i u svrhu kontrole pristupa pojedinim dijelovima naših web stranica te za zaštitu naših web stranica. U svrhe marketinga dozvoljavamo da naši poslovni partneri upotrebljavaju kolačiće na našim web stranicama, uključujući prikupljanje podataka o Vašim web aktivnostima kroz različita web mjesta.

Načini na koje Zagrebačka stvarnost koristi kolačiće, kako postupa i koji su točno nazivi kolačića su slijedeći:

 

Vrsta kolačića

Svrha

Nužni

Ovi kolačići su nam neophodni kako bi naše web stranice mogle funkcionirati. Ovi kolačići nam primjerice omogućavaju da prepoznamo da ste se registrirali na našoj web stranici i da ste se prijavili na korisnički račun. Također, ovo su kolačići koji nam omogućuju da zapamtimo radnje koje ste poduzeli tijekom pregledavanja naših web stranica i da zapamtimo te radnje kako biste slijedeći put kad se vratite mogli nastaviti korištenje.

Analitički/statistički

Ove kolačiće upotrebljavamo mi ili naši ugovorni partneri odnosno treće strane u svrhu analize korištenja web stranica i načina kako se one upotrebljavaju. Na primjer, ovi kolačići prate koji se dijelovi ili proizvodi na našim web stranicama najviše posjećuju i s kojih lokacija posjetitelji dolaze. Ako se pretplatite na newsletter ili se registrirate na našim web stranicama oni se mogu povezati s Vama. Ove kolačiće koristimo u svrhu pružanja marketinškog sadržaja.

Funkcionalni

Ovi kolačići omogućuju Vam upravljanje s našom web stranicom u skladu s Vašim izborima. Primjerice, prepoznat ćemo Vaše korisničko ime i zapamtiti sve prilagodbe koje ste napravili putem svojeg korisničkog računa uz pomoć ovih kolačića.

Marketinški

Ova vrsta kolačića prikuplja informacije o Vašim aktivnostima i na drugim lokacijama koje posjećujete na internetu kako bi Vam pružili personalizirani marketinški sadržaj. Dozvoljavamo pristup trećim stranama koji su ujedno naši poslovni partneri ili izvršitelji obrade da upotrebljavaju kolačiće na našim web stranicama u svrhe koje smo naveli u našoj Izjavi o zaštiti osobnih podataka, uključujući prikupljanje podataka o Vašim web aktivnostima kroz različita web mjesta.

Više namjenski

Ovi kolačići kombiniraju više gore navedenih funkcija istovremeno.

  1. Sigurnost

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka dužni smo štititi privatnost naših korisnika.
Registracijom ili kupnjom na Internetskoj stranici www.zagrebacka-stvarnost dajem suglasnost da Zagrebačka stvarnost d.o.o. koristi moje osobne podatke za unos u zbirku osobnih podataka i njihovo obrađivanje bez mogućnosti razmjene s drugima, a sa svrhom dostave daljnih obavijesti o novim proizvodima.
Zagrebačka stvarnost d.o.o. jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03, NN 118/06, NN 41/08) i jamči sva pripadajuća prava svojim kupcima sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (NN br.79/07, NN 125/07, NN 79/09).
Korisnik preuzima svu odgovornost za vjerodostojnost osobnih i kontaktnih podataka. Kontaktni podaci se koriste samo u slučaju da moramo kontaktirati posjetitelja stranice i za povremeno slanje informativnih materijala.
Osobne i kontaktne podatke nećemo koristiti u druge svrhe te ih nećemo proslijeđivati trećim osobama. Podatke čuvamo sukladno važećom zakonodavstvu s područja čuvanja osobnih podataka.


Informacije o sadržaju portala proslijeđene od strane korisnika smatramo nepovjerljivim i nezaštićenim (osim ukoliko to nije izričito navedeno od strane korisnika), čime pridržavamo pravo da te informacije slobodno upotrebljavamo, distribuiramo, razotkrivamo te širimo bez ograničenja i navođenja izvora. IP adresu korisnika ćemo upotrijebiti samo u slučaju problema s poslužiteljem i uređivanjem portala.

Takozvani kolačići (cookies) nam omogućavaju vođenje evidencije o posjetima. Pokazuju nam koje dijelove portala ljudi posjećuju i u kolikom broju. Tom se tehnologijom ne prikupljaju osobni podaci o pojedinačnim korisnicima, nego na taj način analiziramo zajedničke informacije. Isključivi cilj je poboljšanje sadržaja i upotrebljivost portala.

 

English en